Paardenmest

Mest op je wortels doet je groeien.

In het groeitraject ‘Paardenmest’ verkennen we in 5 bijeenkomsten 5 thema’s die bijdragen aan je groei als mens. De kennis die je opdoet is toepasbaar in je dagelijks leven, je werk en je persoonlijke reis in dit leven.

Thema’s

  • Kudde
  • Potentieel
  • Bestemming
  • Harmonie
  • Vitaliteit

Vragen

Hoe neem jij je plek in in je kudde? Welk potentieel ontsluit zich als je er contact mee maakt? Wanneer ben je dicht bij je bestemming? Hoe kun je in harmonie zijn met elke werkelijkheid? En hoe kan levenskracht jou vinden?

Dat zijn in grote lijnen de vragen die we verkennen.

Resultaat

Spoiler…het resultaat van het traject is niet dat je aan het einde alle antwoorden hebt…

Het traject zet je in beweging. Je groeit in zijn en laten zijn en in het volgen van een bepaald innerlijk weten. Het contact met jezelf, anderen en het leven verdiept. Je bent zogezegd meer beschikbaar voor de antwoorden die het leven voor je heeft.

Opzet

Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten, met steeds twee weken ertussen. We werken met maximaal 5 deelnemers, 2 paarden en 1 begeleider. Elke bijeenkomst bestaat uit oefeningen met en zonder paarden en reflectierondes. Soms krijg je een reflectievraag of -opdracht mee naar huis.

Praktische informatie

Locatie:              Wapenvelderkerkweg 18 in Wapenveld.
Data: 5 bijeenkomsten van 2,5 à 3 uur in de periode mei/juni

De volgende groep start in mei. In overleg komen we tot een dagdeel (ochtend/middag/avond) dat in de agenda’s past. Geef bij je aanmelding je voorkeuren aan.

Prijs:                   €500,-
Aanmelden: stuur een e-mail naar leontine@wijsgoed.nl