Paardenmest

Mest op je wortels doet je groeien.

In het groeitraject ‘Paardenmest’ verkennen we in 5 bijeenkomsten 5 thema’s die bijdragen aan je groei als mens. De kennis die je opdoet is toepasbaar in je dagelijks leven, je werk en je persoonlijke reis in dit leven.

Thema’s

  • Kudde
  • Potentieel
  • Bestemming
  • Harmonie
  • Vitaliteit en levenskracht

Vragen

Hoe neem jij je plek in in je kudde? Welk potentieel ontsluit zich als je er contact mee maakt? Wanneer ben je dicht bij je bestemming? En wat als iets zijn bestemming bereikt heeft? Hoe kun je in harmonie zijn met de werkelijkheid? En hoe kan levenskracht jou vinden?

Dat zijn in grote lijnen de vragen die we verkennen.

Resultaat

Spoiler…het resultaat van het traject is niet dat je aan het einde alle antwoorden hebt…

Wat kun je dan wel verwachten? Het traject zet je in beweging, laat je groeien en verdiept het contact met jezelf, anderen en het leven. Je bent zogezegd meer beschikbaar voor de antwoorden die het leven voor je heeft.

Opzet

Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten, met steeds twee weken ertussen. We werken met maximaal 5 deelnemers, 2 paarden en 1 begeleider. Elke bijeenkomst bestaat uit 2 oefeningen met de paarden en 2 reflectierondes. Na elke bijeenkomst krijg je een reflectievraag of -opdracht mee naar huis.

Praktische informatie

Locatie:              Wapenvelderkerkweg 18 in Wapenveld.
Prijs:                   €550,-
Data: Op dit moment staan de volgende avonden gepland:

  • woensdag 16 september
  • woensdag 30 september
  • woensdag 21 oktober
  • woensdag 4 november
  • woensdag 18 november

Het traject start bij voldoende belangstelling in januari opnieuw. In overleg komen we tot een dagdeel (ochtend/middag/avond) dat in de agenda’s past. Ik hou rekening met ieders voorkeuren, in volgorde van aanmelding.

Aanmelden: stuur een e-mail naar leontine@wijsgoed.nl