Blogs

De statuten van de school

Je kunt in een school of wisdom niet anders dan bij vrede uitkomen.
Omdat het duizendmaal wijzer is dan onze strijd met het leven.


Je kunt in een school of wisdom niet anders dan snippers vol witregels schrijven.
Omdat stilte luider spreekt dan elke taal.


Je kunt in een school of wisdom niet anders dan samenkomen.
Omdat verbinding een gegeven is.


Je kunt in een school of wisdom niet anders dan welkom heten.
Omdat wat er is, er al is.


Je kunt in een school of wisdom niet anders dan de waarheid spreken.
Omdat al het andere een belediging is.


We hebben te weinig scholen. Van wijsheid.
En ik kan niet anders dan er één oprichten.

~

Leontine Kremers, 21-05-2023

Zachtheid

“Zachtheid is een kracht, die velen onderschatten. Behalve degenen die over haar beschikken.”

uit: een post die ik eens schreef

Met dat ik stil word, me een beetje terugtrek, uit de noodzaak om extravert te zijn, word ik ook zachter merk ik.

Het is een zachtheid die ik inmiddels kan dragen.

Ik ben dankbaar voor de lessen in stevigheid die ik gehad heb de afgelopen jaren.

Maar het is de zachtheid die nu wil praten.

Doorgaan met lezen “Zachtheid”

Misschien is het tijd

“Dat doe je al heel lang, he? Wachten.”

Hij kijkt me recht aan.

Ik heb net gevraagd wie van de groep als volgende de bak in wil. Hij maakte oogcontact en ik vroeg hem of dat was omdat hij wilde of omdat hij juist liever even wilde wachten. Dat laatste, zei hij. Toen stelde ik instinctief die vraag. De woorden verlieten mijn mond voor ik er erg in had.

“Ja, dat ken ik wel”, zegt hij.

Doorgaan met lezen “Misschien is het tijd”